Historia Krutyni2018-09-21T09:12:53+00:00

Krutyń jest turystyczną miejscowością położoną na Mazurach – w środku Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Przepływająca przez Krutyń rzeka Krutynia znana jest z organizowanych na niej spływów kajakowych oraz spływów łodziami “pychówkami”. We wsi znajduje się wiele zabytkowych, drewnianych chałup, głównie z początku XX w. We wsi znajduje się siedziba Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz małe muzeum przyrodnicze. W latach 1951-1957 w Krutyni mieszkał Karol Małłek (1898-1969), działacz mazurski, pisarz, folklorysta). W miejscowości znajduje się zabytkowy cmentarz ewangelicki, na którym zachowało się kilka żeliwnych krzyży z XIX wieku. Istniejące groby pochodzą w większości z okresu międzywojennego i z okresu po 1944. Na nekropolii znajdują się groby Ernsta Wiecherta, wybitnego pisarza mazurskiego (autora m.in. powieści Dzieci Jerominów, ukazującego losu mieszkańców mazurskiej wsi Sowiróg nad Jeziorem Nidzkim).

Krutyń – wieś położona w romantycznej okolicy nad rzeką Krutynią, od której zapożyczyła swoją nazwę. Rzekę nazywano wcześniej “Crotin, Krutina” co oznaczać miało w języku pruskim “rzekę wartką i krętą”. Zaczątek miejscowości stanowiła stanica myśliwska postawiona za czasów Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego, Fryderyka Wettyna, około 1500 roku. Nieprawdziwą informacją jest jakoby Krutyń powstała za czasów Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Fryderyka z Miśni. Fryderyk z Miśni żył na przełomie XIV i XV wieku oraz nigdy nie był Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyżackiego. Stanicę później przebudowano na zameczek myśliwski, który w 1527 roku służył księciu Albrechtowi za schronienie w czasach panującej w Prusach dżumy. Zameczek ten figuruje na mapie Prus Caspara Henneberga z 1576 roku. Następnie przebywał w nim w latach dwudziestych XVII stulecia elektor branderburski i książę pruski, Jerzy Wilhelm, w czasie wielkich łowów w okolicznej puszczy. O istnieniu zameczku w Krutyni wspominano jeszcze w 1674 roku.